Miestna správa

Podporíme vás v riadení vašej spoločnosti a ušetríme vám čas a energiu prevzatím administratívnych povinností, e-mailovej a telefonickej komunikácie a korešpondencie. Vďaka našim znalostiam o miestnom pracovnom trhu budete schopný nájsť a vybrať si kvalifikovanú pracovnú silu.

V spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou CNS Soft poskytujeme tiež IT konzultácie a realizujeme požiadavky na zriadenie internetovej stránky a e-mailovej schránky a následne zabezpečujeme ich údržbu a aktualizáciu.

CNS Austria ponúka:

  • Firemné súdlo
  • Administratívne služby a korešpondenciu
  • Vyhľadanie a výber kvalifikovanej pracovnej sily
  • Včasný manažment
  • IT konzultácie (v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou CNS Soft)