Zakladanie spoločností

Sme schopní zastrešiť celý proces založenia vašej novej spoločnosti na Slovensku. Už od prieskum trhu, ktorý vám poskytne informácie o vyhliadkach a možnostiach vybraného sektoru. V prípade vášho rozhodnutia vstúpiť na slovsnský trh zabezpečíme všetky administratívne záležitosti a styk s miestnymi inštitúciami ako Okresný súd, Obchodný register, Finančná správa atď. Aj počas rozvíjania vašej spoločnosti radi zostaneme vaším partnerom a rozšírime vzájomnú spoluprácu aj v oblasti účtovníctva a administrácie.

CNS Austria ponúka:

  • Zakladanie spoločností
  • Prípravau zakladateľskej listiny
  • Preklady
  • Zabezpečenie zmien v podnikovej štruktúre (ako zmena riaditeľa, predaj podielov, nový spoločník, zmena sídla spoločnosti, atď.)
  • Spoluprácu s právnickou kanceláriou
  • Spoluprácu s daňovými poradcami
  • Prieskum trhu
  • Administratívne úlohy
  • Komunikáciu s úradmi (Okresný súd, Obchodný register, Živnostenský register, Finančná správa, Kataster, Cudzinecká polícia, Štatistický úrad, atď.)