Účtovníctvo

Náš skúsený tím sa zaoberá úplným manažmentom účtovníctva v súlade so slovenskou legislatívou. Podľa individuálnych požiadaviek klienta zabezpečujeme účtovníctvo a iné ekonomické a poradenské služby ako výsledok nárokov súčasného podnikateľského prostredia / vystavenie faktúr, sledovanie splatnosti pohľadávok a záväzkov, finančné plánovanie, reportovanie a manažment, zabezpečenie platieb /. Taktiež zastupujeme spoločnosti v oficiálnej komunikácií s úradmi (finančná správa, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a tak ďalej) a informujeme ich o zmenách v legislative a dosahu týchto zmien na ich podnikateľskú činnosť.

CNS Austria ponúka:

 • Podporu účtovníctva a daňové poradenstvo
 • Účtovníctvo šité na mieru
 • Kompletné účtovníctvo – hlavná kniha, denník, účtovanie pohľadávok a záväzkov, zaznamenávanie bankových pohybov, cash mananžment a iné
 • Spracovanie DPH priznania
 • Spracovanie priznania pre cestnu dan
 • Prípravu riadnych a mimoriadnych účtovných závierok
 • Informácie o aktuálnych zmenách v legislative
 • Spracovanie miezd a úplné spracovanie personálnej agendy – reportovanie, prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne, hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z prílmu zo závislej činnosti
 • Potvrdenia pre zamestnancov (pre banky, nebankové inštitúcie poskytujúce pôžičky, úrad práce, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Tvorbu pracovných zmlúv
 • Tvorbu internych smernicach
 • Reportovanie presne podľa požiadaviek
 • Spracovanie priznania pre dan z príjmu
 • Komunikáciu s úradmi (finančná správa, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, kataster atď.)